здравеопазване

Организацията с нестопанска цел, която погребва медицински дълг

Американците са обременени с медицински дългове, които не могат да платят. Една организация с нестопанска цел го купува и погребва.

Защо лекарствата за деца са дефицитни

Благодарение на „тройна демия“ изчерпваме лекарствата и антибиотиците за деца.