Подземия и дракони

Dungeons & Dragons и... терапия?

Терапевтите използват настолни ролеви игри, за да помогнат на някои клиенти да се отворят.