пенсиониране

Предупреждение за Buzzkill - става все по-трудно да се пенсионирате

„Трикракото столче“ на пенсионирането е счупено.