Майкрософт

Запознайте се с M12: подразделението на Microsoft за рисков капитал

M12 стартира през 2016 г. и е инвестирал в 107 компании, включително 13 еднорога.

Корпорациите искат да разклатят Microsoft Excel. Не е толкова лесно.

Финансовите директори искат да заменят Microsoft Excel с нови инструменти. Защо? Дистанционната работа разкри слабостите на Excel.