Лични техн

Изненада: приложенията все още са мъртви във водата

Имаше време, много отдавна, когато търсен предприемач можеше да измисли ново приложение и да получи милион изтегляния през първата седмица. Това време, приятели мои, вече го няма.