корпоративни печалби

Какво, по дяволите, е „алчността“?

Как могат корпорациите да реализират рекордни печалби, докато потребителите се борят да преживеят?