cpg

Идвам до магазин на дребно близо до вас: мостри и много от тях

CPG марките се адаптират към пандемията, като пускат мостри в пикапи край бордюра.